Advokatska kancelarija
Hut, Simić i Partneri

Polje rada naše advokatske kancelarije obuhvata trgovinsko (privredno) pravo, građansko pravo (imovinsko, porodično, nasledno…), krivično pravo, radno pravo i drugo.

Advokatska kancelarija Hut, Simić i Partneri zastupa klijente pred domaćim sudovima, drugim državnim organima, kao i pred domaćim i stranim arbitražama.

Takođe pružamo sve vrste usluga u oblasti prometa nepokretnosti, kao i u oblasti zaštite autorskih prava. Već niz godina uspešno pružamo usluge brojnim domaćim i stranim preduzećima i fizičkim licima.