Usluge

Korporativno i trgovinsko-privredno pravo

privredno-pravoNaša kancelarija pruža širok opseg usluga u oblasti korporativnog i privrednog prava, kao što su osnivanje preduzeća (privrednih društava), promene akata, povećanje kapitala, promena lica ovlašćenih za zastupanje i svih drugih podataka od značaja, pružanje saveta na dnevnom nivou u različitim oblastima, tumačenje propisa, sastavljanje ugovora, pomoć i zastupanje u pregovorima. naša kancelarija ima veliko iskustvo u zastupanju preduzeća pred sudovima u različitim vrstama sporova, imovinskim, radno-pravnim, kao i izvršnim postupcima.

Ugovorno pravo

ugovorno-pravoNaši advokati su iskusni u ovoj oblasti. Pružamo usluge dugoročnog savetovanja klijenata, kao i zastupanje klijenata u pregovorima, sačinjavanje različitih vrsta ugovora između privrednih subjekata, kao i različitih ugovora između fizičkih lica.

Krivično pravo

krivicno-pravoU oblasti krivičnog prava rade tri naša advokata. Pružamo usluge odbrane u krivičnim postupcima, uključujući i odbranu maloletnika, kao i zastupanje maloletnih oštećenih lica u krivičnim postupcima. Pratimo naše branjenike od trenutka otpočinjanja pretkrivičnog postupka i saslušanja u policiji, pa do pravosnažnog okončanja postupka, starajući se da ostvare sva svoja zakonska prava i time maksimalno povoljan položaj u krivičnom postupku.

Nasledno pravo

nasledno-pravoPružamo savete i vršimo sve vrste usluga koje se tiču nasleđivanja, uključujući sačinjavanje testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanje klijenata u ostavinskim postupcima.

Porodično pravo

porodicno-pravoNaša kancelarija Vam nudi sve vrste usluga u ovoj oblasti i to zastupanje u bračnim sporovima (razvod i poništaj braka i drugo), sporovima za podelu zajednički stečene imovine, dodeljivanje dece, izdržavanje, ostvarivanje roditeljskog prava.

Radno pravo

radno-pravoNaša kancelarija pruža pravne savete po različitim pitanjima koja se tiču oblasti radnog prava. Zastupamo naše klijente pred sudovima u radno-pravnim sporovima, sačinjavamo ugovore o radu, kao i sve akte/pravilnike preduzeća, u skladu sa važećim propisima.

Nepokretnosti

nepokretnostiImamo veliko, dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Pružamo savete koji se tiču pravnog statusa nepokretnosti (provera dokumentacije), zastupamo klijente u različitim vidovima odnosa povodom prometa nepokretnosti, sačinjavamo različite ugovore iz ove oblasti (ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, ugovori o zajedničkoj izgradnji i sufinansiranju i drugo).